Profil autora Jozef Huntier


1951-1957 Študoval na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva v Bratislave ateliér Prof. Emila Belluša
1957-1996 Pôsobil na Fakulte architektúry STU v Bratislave
1957-1971 Spolupracoval s Prof. Emilom Bellušom (skriptá, architektonický výskum Vysokých Tatier, architektonické súťaže a pod.)
1963 Študijný pobyt na L ÉCOLE DES BEAUX- ARTS v Paríži (prof. Vivien a prof. Gutton) Ateliér Le CORBUSIERA v Paríži
1964-1974 Externe pracoval v Stavoprojekte Bratislava, vo Výskumnom ústave kultúry v Bratislave, prednášal na VŠMU (typológia divadiel)
1977-1990 Predseda štátnych záverečných skúšok na FA SVŠT v Bratislave, FA ČVUT v Prahe, FA VTU v Brne
1976 Docent pre odbor architektúra
1976 Člen Zboru expertov pre výstavbu budov kultúry Ministerstva kultúry SR (menovaný ministrom Válekom)
1985 Zlatá medaila SVŠT
1986-1990 Vedúci katedry architektonickej tvorby FA SVŠT v Bratislave
1962-2006 Výstavy výtvarných a publikačných prác, (viac ako 40 súťažných architektonických návrhov, 30 realizovaných architektonických a sochárskych prác) na Slovensku i v zahraničí (Bratislava, Praha, Paríž, New York, Frankfurt nad Mohanom).