Pomník Jána Hollého v BratislaveAutori:  akademický sochár Ervín Staník   architekt  Jozef Huntier
realizácia 1981

 

Ján Hollý

 

 

 

 

Ján Hollý - návrh písma

Návrh písma a jeho osadenie na pomníku Jána Hollého (štylizovaný rukopis básnika).

 

 

Tvorčí dialóg bol zameraný okrem iného na význam osobnosti básnika Jána Hollého, významného predstaviteľa a podporovateľa nestorov slovenského spisovného jazyka , ospevovateľa národných dejín Slovákov a tým i všetkých Slovanov, básnika, ktorý mal vrúcny vzťah a porozumenie k jednoduchému dedinskému ľudu. Bol integrujúca osobnosť v zjednocovaní medzi konfesiami katolíkov a evanjelikov, ale aj medzi mnohými učencami tej doby , v záujme veci Slovákov a slovenského národa.

Ján Hollý mal dobrý a priateľský vzťah k mladým štúrovcom, ktorí sa rozhodli kodifikovať stredoslovenské nárečie ako spisovný jazyk. Ich rozhodnutie zásadne schválil aj Ján Hollý, ktorého vo februári 1843 v tejto veci navštívil na jeho fare v Dobrej Vode Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban.

Z týchto aspektov sa odvíjal ideový koncept, ideovo-tvorčí náboj pomníka, jeho celkový výraz (sediaca socha z bronzu vyjadrujúca básnika v zamyslení nad tvorbou svojho diela). Architektonická podnož je riešená proporčne, vo väzbe na merítko plastiky, z ucelených kubusov leštenej žuly. Na zozšírenom proporčne hmotnom architektonickom plintuse sediaca socha pôsobí monumentálne, ukľudňujúco a dôstojne, adekvátne osobnosti Jána Hollého, národného buditeľa.

 

nápis

Ideový návrh písma na plintuse pomníka. 

 

 

 

úprava námestia

                                    Riešenie zelene v okolí pomníka. V pozadí pomníka súvislý rad pínií.                                

 

 

 

Výber z tvorby