Albumy Slovenska


Ponukový list :

album SLOVENSKO - 14 farebných reprodukcií (formát A4)
album SLOVENSKO - 14 farebných pohľadníc   (formát A6)

obrazy slovenska - výber Albumy boli vydané za účelom propagácie Slovenska a to formou kolorovaných kresieb  znázorňujúcich jedinečné pamiatky historickej architektúry nášho hlavného mesta Bratislavy, národnej kultúrnej pamiatky Devín a prírodných krás Vysokých Tatier. Kresby dopĺňa v albume aj informačný text v slovenčine, nemčine, angličtine, francúzštine.

Albumy sú určené:
Detailná ukážka albumov:

BRATISLAVA, DEVÍN, VYSOKÉ TATRY - 14 farebných reprodukcií (formát A4)
BRATISLAVA, DEVÍN, VYSOKÉ TATRY - 14 farebných pohľadníc   (formát A6)
Ohlasy k albumom Slovenska zobrazíte tu.

Albumy si môžete objednať:€

e-mailom na adrese huntier@art-huntier.sk
vyplnením elektronickej objednávky
telefonicky na čísle 0904 220 318

Cena albumov je
        6,30 €  album SLOVENSKO - 14 farebných reprodukcií (formát A4) - 29,7 x 21,0 cm 
        3,20 €  album SLOVENSKO - 14 farebných pohľadníc   (formát A6) - 14,5 x 10,5 cm

Možná je i cena dohodou v závislosti od objemu objednávky.

propagačný plagát

Obal predná strana

Obal zadná strana
 

 
Kalendár 2 000
 
 
 
Kalendár bol vydaný pri príležitosti milénia 2 000
 
editormi Z. Huntierová a J. Huntier a Elenprint Bratislava.
 
 
 
Záujemci  (zberatelia) o kalendár si ho môžu objednať
elektronickou objednávkou uvedenou na webovej stránke.

  
 Objednávka